จาก

อัตต๊ะ/Atap Palm/Mangrove Palm/Nipa Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nypa fruticans Wurmb
วงศ์: Arecaceae
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร
ลำต้น:มีลำต้นทอดเลื้อยใต้ดิน แตกกอแน่น
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ทางใบยาว 2 – 3 เซนติเมตร ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 6 เซนติเมตร ยาว 0.90 – 1.20 เมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบหนา
ดอก: ดอกเป็นช่อกระจุกแน่น ยาวถึง 60 เซนติเมตร ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกเพศเมียออกรวมกันเป็นกลุ่มบนช่อแขนง ดอกเพศผู้อยู่ด้านข้าง เมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงจะออกดอกตลอดปี
ผล: ผลสดเป็นผลกลุ่ม รูปไข่กลับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 10 เซนติเมตร ยาว 6.5 – 7.5 เซนติเมตร มีรอยนูนเป็นสันรอบผล เมล็ดรูปไข่สีขาว
ดิน: ดินเหนียวชื้นแฉะตามริมน้ำ ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ระบบรากช่วยป้องกันตลิ่งพังได้ ใบอ่อนใช้มวนยาสูบ ห่อขนม หรือมุงหลังคา น้ำหวานจากช่อดอกใช้ทำน้ำตาล ผลอ่อนใช้ประกอบอาหารหรือทำลอยแก้ว