บลูสตาร์

Blue Star
ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus squamata Buch.-Ham.ex D.Don ‘Blue Star’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 40-70 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มแน่นแผ่คลุมดิน กิ่งก้านสีน้ำตาลแดง
ใบ: รูปเข็ม สีฟ้าเทา ใบใกล้โคนกิ่งสีเขียวอมเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้จัดสวนได้