อเจอราตุม

อเจอราตุม
อเจอราตุม

Ageratum/Floss Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ageratum houstonianum Mill.
วงศ์ : Asteraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง 15-30 เซนติเมตร ทรงพุ่มแน่นกะทัดรัด
ลำต้น : มีขนสีขาว
ใบ : รูปหัวใจ ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบหยักมน ผิวใบมีขน ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยว รวมกันเป็นกลุ่ม 5-15 ดอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกย่อย 1.5 – 2 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอก เป็นเส้นเล็กคล้ายเส้นด้าย มีสีขาว ชมพู ม่วง และฟ้า กลีบดอกวงในรูปหลอด สีเดียวกับกลีบดอกวงนอก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด : เต็มวัน
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางในภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 7-10 วัน ย้ายปลูกเมื่ออายุ 15-20 วัน หลังเพาะ 2-3 เดือนจึงออกดอก

การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงประดับสวน เหมาะกับสวนสไตล์อังกฤษ