หญ้านิ้วหนู

หญ้าแฝก/หญ้าเหนียวหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
วงศ์:
Cyperaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า
ความสูง: 10-70 เซนติเมตร
ลำต้น
: แตกกอสูง
ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 10-30 เซนติเมตร ค่อนข้างแบน ขอบใบอาจโค้งขึ้นเล็กน้อย โคนเป็นกาบ สีเขียวจางถึงน้ำตาลอ่อน ดอก: ดอกเป็นช่อโปร่ง ก้านช่อยาว ดอกย่อยมักมีจำนวนมาก รูปไข่หรือรูปรีแกมไข่ ยาว 3-10 มม. สีน้ำตาลถึงน้ำตาลปนม่วงแดง เมล็ดรูปไข่กลับ สีครีมภึงสีน้ำตาลอ่อน ออกดอกเกือบตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามทุ่งหญ้า สนามหญ้า นาข้าว ทั้งที่แห้งและชื้นแฉะ พบทุกภาคของไทยตั้งแต่ที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1500 เมตร เป็นสมุนไพร รากหรือเหง้าสีส้ม มีกลิ่นหอม ต้มน้ำดื่มแก้ท้องอืด