หมากแดง

Lipstick Palm/Raja Palm/Sealing Wax Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume
วงศ์: Arecaceae
lipstick palm1ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร
ลำต้น:ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร คอลำสีแดงสด ยาว 30 – 50 เซนติเมตร
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ทางใบยาว 1.50 – 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบเรียวยาว ก้านใบและเส้นกลางใบสีแดงสด
ดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อยาว 50 เซนติเมตร เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้เกือบตลอดปี ติดผลจำนวนมาก
ผล: รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อสุกสีดำ
อัตราการเจริญเติบโต:
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียว
แสงแดด: ครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลานาน 2 – 4 เดือนเมล็ดจึงงอก หรือใช้วิธีแยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับตามมุมบ้านหรือมุมสวนที่มีแสงแดดไม่มากนัก