ยูฟอร์เบียเดคาร์ยีสไปโรสตีชา

E.decaryi2ไดโนเสาร์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia decaryi Guillaumin var. spirosticha
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ความสูง: 20 – 25 เซนติเมตร
ลำต้น: ทรงพุ่มแผ่เตี้ย ลำต้นสีดำ มีหนามสั้น ๆ รอบต้น
ใบ: แตกออกจากลำต้น รูปไข่กลับแกมรูปใบหอก ออกเวียนรอบต้น กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 5 – 10 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว ขอบใบเว้าเป็นคลื่น ปลายใบแหลม
ดอก: ช่อดอกแบบกระจุก ดอกสีเหลือง รูปกรวยเชื่อมติดกันตรงโคนเป็นหลอดสั้น ๆ ปลายแผ่กว้าง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดีหรือใช้กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: น้อย
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: หากได้รับแดดมากเกินไปใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง นิยมปลูกประดับตกแต่งสวน  ต้นแตกหน่อใต้ดินออกจากรากงอกเป็นต้นใหม่ได้