เฟินข้าหลวงหลังลาย

Bird’s Nest Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์: Asplenium nidus L.
วงศ์: Aspleniaceae
ประเภท: เฟินอิงอาศัย สามารถเติบโตบนดินได้
ใบ: เดี่ยว รูปแถบ ออกเวียนสลับรอบต้น ปลายใบแหลมคล้ายหอก ใบหนาแข็งเป็นมัน เส้นกลางใบสีดำ ใต้ใบมีสปอร์สีน้ำตาลเรียงตามแนวเส้นใบ ปัจจุบันมีหลายพันธุ์ ทั้งเฟินจีบ เฟินข้าหลวงโอซาก้า และเฟินข้าหลวงใบแฉก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน/วัสดุปลูก: ใช้รากเฟินชายผ้าสีดาที่ตายแล้วหรือกาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูก
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ความชื้น: สูง
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกประดับมุมสวน และทำไม้กระถาง