สนมังกรญี่ปุ่น

Hollywood Juniper
ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus chinensis L. ‘Kaizuka’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง
ความสูง: 5-10 เมตร
ลำต้น: ทรงต้นรูปกรวย ยอดเรียวแหลม กิ่งมักบิดเป็นเกลียวเวียนไปรอบต้น ลักษณะคล้ายลำตัวมังกร กิ่งยื่นยาวยื่นไม่เป็นระเบียบ แต่เมื่อดูโดยรวมแล้วทรงพุ่มจะแน่น
ใบ: สีเขียวเข้ม ออกเป็นกระจุกในแต่ละกิ่งย่อย
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะใช้จัดสวน สามารถปลูกในกรุงเทพฯได้