ผักคออ่อน

ผักกาดช้าง ผักกาดขมุ ผักเผ็ดแม้ว หญ้าดอกอ่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์:
crepidioides (Benth.) S.Moore
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 60-80 เซนติเมตร
ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนใบเรียวแคบเหมือนเป็นก้านใบ ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักเว้าเป็นแฉก
ดอก: เป็นช่อที่ปลายก้าน 3-5 ช่อ รูปทรงกระบอก ยาว 1-2 เซนติเมตร มีดอกย่อยเป็นกระจุกแน่น ปลายกลีบสีแดงส้ม
ผล: มีขนยาวสีขาวติดที่ปลาย เมื่อแก่จะแผ่ออกจนฟูกลม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทาง ที่รกร้างและแปลงเพาะปลูก พบมากทางภาคเหนือหรือในเขตที่สูง มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา แต่พบแพร่กระจายไปทั่วเขตร้อน ยอดและดอกอ่อน ต้มหรือนึ่งกินเป็นผัก ใบใช้ผสมอาหารเลี้ยงหมูป่า