มะลิเขย่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  didymum  G.Frost subsp. didymum
วงศ์: Oleaceae
ประเภท: ไม้รอเลื้อย อายุหลายปี
ลำต้น: สูง 2-4 เมตร บางต้นเลื้อยได้ไกลถึง 15 เมตร
ใบ: ใบประกอบ 3 ใบ ใบสุดท้ายใหญ่ที่สุด หนาและแข็ง บางครั้งมีใบเดี่ยว โคนใบสอบ ปลายใบแหลม กิ่งยอดและใบเหนียวแข็งและมีขนสั้นปกคลุม เส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่องตื้น 4-5 คู่
ดอก: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 5-10 เซนติเมตร มีดอกย่อย 15-50 ดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว 4-5 กลีบ ปลายกลีบลู่ลงหรือบิดพลิ้ว มีกลิ่นหอมแรง ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ผล: ผลเดี่ยวหรือแฝด ทรงกลม ผลแก่เดือนมีนาคม-เมษายน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับกระถาง เป็นมะลิที่แข็งแรงทนทาน
เกร็ดน่ารู้: เป็นมะลิพื้นเมืองที่อยู่ในเขตร้อนตอนเหนือของออสเตรเลีย นำเข้ามาปลูกในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545