สนสามใบ

เกี๊ยะเปลือกแดง/เกี๊ยะเปลือกบาง/สนเกี๊ยะ/สนเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinus kasiya Royale ex. Gordon
วงศ์: Pinaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่
ความสูง: ได้ถึง 40 เมตร
ลำต้น: ทรงพุ่มรูปกรวย ปลายแหลม เปลือกต้นหนาและเป็นร่องตื้นไม่เป็นระเบียบ หลุดล่อนง่าย
ใบ: รูปเข็ม ออกกลุ่มละ 3 ใบ ยาว 15-24 ซม. สีเขียวอมเทา ติดทนนานถึง 2 ปีไม่ร่วงหล่น โคนใบรูปไข่ขนาด 5-7 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ไม่มีก้าน ภายในมีเมล็ดขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: กระจายพันธุ์ในพม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ที่ระดับความสูง 1000-1600 เมตร นิยมนำเนื้อไม้มาทำเกี๊ยะ (รองเท้ามีส้นสูง) เพราะเบา