พอร์ทูลาคาเรียอะฟราด่าง

สายรุ้งด่าง/Elephant Bush
ชื่อวิทยาศาสตร์: Portulacaria afra Jacq.‘variegated’
วงศ์: Portulacaceae
portucaria afra3ลำต้น: กลม สีแดง เห็นข้อชัดเจน
ใบ: ใบรูปไข่กลับป้อม ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ขนาดประมาณ 7 มิลลิเมตร ไม่มีก้านใบ ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบอวบหนา มีสีเขียวที่กึ่งกลางใบ ขอบใบสีขาว
ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวน หากได้รับแสงแดดมากเกินไป ใบจะหยาบกร้านไม่สวยงาม