ตีนตุ๊กแก

Coat Buttons/Tridax/Wild Daisy
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Tridax procumbens L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ลำต้น: ทอดนอนไปกับพื้น ชูยอดขึ้นสูง 20-70 เซนติเมตร
ใบ: รูปรี ขอบจักฟันเลื่อยลึกหรือหยักเป็น 3 แฉก
ดอก: มีก้านช่อยาว 15-25 เซนติเมตร เป็นช่อกระจุกรูปถ้วย มีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบวงนอกสีเหลืองอ่อน มี 5-6 ดอก ดอกวงในสีน้ำตาลอมเหลือง
ผล: แห้ง ที่ปลายมีขนยาวสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทางและทุ่งหญ้า