หญ้าปลวกดิน

หญ้าข้าวตอก/ไหวดิน
p.striatus02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Plectranthus striatus Benth.
วงศ์:
Lamiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 15-30 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นเหลี่ยม มีขนสั้นเกือบเกลี้ยงหรือขนค่อนข้างยาว    
ใบ: รูปไข่กว้าง ขอบหยักมน
ดอก: ช่อดอกค่อนข้างใหญ่ แตกแขนงมาก ดอกเล็ก สีขาวประสีม่วงอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามชายป่า ริมทางเดินในป่า และทุ่งหญ้าทั่วไปทั้งบนเขาและที่ราบ เป็นสมุนไพร (ล้านนา) ใบ ตำผสมน้ำแล้วย่างไฟ บดเป็นผงทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก