สะระแหน่ประดับ

Creeping Charlie
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd.
วงศ์: Urticaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยคลุมดิน
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นสีเขียวปนม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ทอดเลื้อย
ไปตามผิวดิน ชูยอดขึ้น รากออกตามข้อ ลำต้นและใบมีขนสีขาว
ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ปลายใบกลมมน โคนใบมน ขอบใบหยักมน แผ่นใบหยิกย่น เส้นใบเป็นร่องชัดเจนและมีขนแข็งเล็กๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวสดถึงเขียวอ่อน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก สีขาวอมสีเขียวอ่อน ก้านช่อดอกสั้น ดอกขนาดเล็ก
ผล: แห้ง รูปไข่ เมล็ดล่อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำยอด
การใชเงานและอื่นๆ: นิยมปลูกคลุมดินหรือเป็นไม้กระถางแขวน หากใช้กับสวนแนวตั้ง ควรปลูกในระดับกลางเพื่อป้องกันต้นเน่าตาย และหมั่นตัดแต่งอยู่เสมอ