สะระแหน่ประดับ

Creeping Charlie ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้เลื้อยคลุมดิน ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นสีเขียวปนม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ทอดเลื้อย ไปตามผิวดิน ชูยอดขึ้น รากออกตามข้อ ลำต้นและใบมีขนสีขาว ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ปลายใบกลมมน โคนใบมน ขอบใบหยักมน แผ่นใบหยิกย่น เส้นใบเป็นร่องชัดเจนและมีขนแข็งเล็กๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวสดถึงเขียวอ่อน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก สีขาวอมสีเขียวอ่อน ก้านช่อดอกสั้น ดอกขนาดเล็ก ผล: แห้ง รูปไข่ เมล็ดล่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: […]