สร้อยสุมาลีด่าง

กุมาริกา/เครือเขามวกขาว/ช่อมาลี
ชื่อวิทยาศาสตร์: Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
วงศ์: Apocynaceae soysumalidang3soysumalidang2
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง
ลำต้น: กิ่งก้านเลื้อยได้ไกล 3 เมตร ลำต้นกลม
ใบ: เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ขนาด 3-4 x 5-7 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบใบบิดเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียวประขาว
ดอก: ออกเป็นช่อแขนงที่ปลายกิ่งและตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อย 30-50 ดอก ดอกเป็นหลอด กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ เรียงเวียนซ้อนเหลื่อมกัน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4-5 มิลลิเมตร กลิ่นหอมแรง ออกดอกเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
ผล: ฝักแคบยาวเป็นคู่เว้าหรือคอดกลาง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย