มะหิ่งแพะ

 ผักฮงหาย
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Crotalaria chinensis L.
วงศ์: Papilionceae (Fabaceae)
ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 20-60 เซนติเมตร
ลำต้น: กิ่งก้านและลำต้นมีขนสีน้ำตาลแดง
ใบ: เดี่ยว ออกสลับ มีก้านใบสั้นมากหรือไม่มี ใบรูปไข่กลับแกมใบหอกถึงรูปขอบขนาน ยาว 2-5 เซนติเมตร ผิวใบมีขนยาวเอน และมีมากบริเวณขอบใบ      
ดอก: เป็นช่อสั้น ดอกย่อย 2-5 ดอก รูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงสีเขียวปนน้ำตาลแดง มีขนยาวสีเหลืองปกคลุม กลีบดอกสีเหลืองทอง โคนกลีบคู่บนแต้มสีเหลืองเข้ม
ผล: เป็นฝักยาว มี 15-20 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามทุงหญ้า ป่าโปร่ง พบมากทางภาคเหนือและอิสาน เป็นสมุนไพร ทั้งต้นต้มน้ำอาบแก้ฟกบวม รากกินถอนพิษยาเบื่อเมาหรือแก้พิษไข้จากการอักเสบ ดับพิษร้อน