ม่วงมณีรัตน์

ม่วงมณีรัตน์
ม่วงมณีรัตน์

บานบุรีสีม่วง / Purple Bignonia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bignonia magnifica W.Bull
วงศ์: Bignoniaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 5 – 7 เมตร
ใบ: ใบประกอบมีใบย่อย 2 ใบ เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบแข็งสีเขียวเข้มเป็นมัน มีมือพันเส้นเล็กยาวตามซอกใบย่อยแต่ละคู่
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 3 – 12 ดอก ดอกรูปกรวย กลีบดอกสีม่วง โคนดอกสีขาวปนเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ เป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ผล: ฝักรูปขอบขนานสีน้ำตาล เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดจำนวนมาก มีปีก
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่ง