พวงประดิษฐ์

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์

เครือออน/ท้องปลิง/พญาโจร/พลูหีบ/ออนแดง/Lavender Wreath/Wooly Shower Orchid
ชื่อวิทยาศาสตร์ Congea tomentosa Roxb.
วงศ์ LAMIACEAE
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ทรงพุ่ม: แตกกิ่งก้านจำนวนมาก ปลายกิ่งทอดเลื้อยลง
ลำต้น: ลำต้นอ่อนหรือกิ่งอ่อนมีขนสากสีน้ำตาลปนเทาปกคลุม เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้แข็ง
ใบ: ใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งสั้น โคนใบมน ขอบใบเรียบหรือมีขน ผิวใบมีขนสากปกคลุม
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงขนาดใหญ่ตามปลายยอด ดอกย่อย 5-7 ดอก มีขนปกคลุมหนาแน่น มีใบประดับ 3 ใบสีชมพูอมม่วง ลักษณะคล้ายปีก ดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กหลุดร่วงง่าย กลีบรองดอก 5 กลีบติดอยู่จนกระทั่งเป็นผล ออกดอกในช่วงเดือน ธ.ค-เม.ย.
ผล: ขนาดเล็กรูปไข่กลับ ใบประดับติดคงทน มี 1 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วนระบายน้ำดีจะเติบโตได้เร็ว
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: –
การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย ในด้านสมุนไพรใช้ใบหรือทั้งต้นต้มน้ำดื่มแก้ไอ แก้ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ