สะระแหน่ประดับ

Creeping Charlie ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้เลื้อยคลุมดิน ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นสีเขียวปนม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ทอดเลื้อย ไปตามผิวดิน ชูยอดขึ้น รากออกตามข้อ ลำต้นและใบมีขนสีขาว ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ปลายใบกลมมน โคนใบมน ขอบใบหยักมน แผ่นใบหยิกย่น เส้นใบเป็นร่องชัดเจนและมีขนแข็งเล็กๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวสดถึงเขียวอ่อน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก สีขาวอมสีเขียวอ่อน ก้านช่อดอกสั้น ดอกขนาดเล็ก ผล: แห้ง รูปไข่ เมล็ดล่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: […]

ปีกแมลงสาบใบแหลม

Trailing Watermelon Begonia ชื่อวิทยาศาสตร์: Elatostema repens (Lour.) Hallier f. วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้เลื้อยอายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นทอดเลื้อย ใบ: คล้ายปีกแมลงสาบแดง แต่ปลายใบแหลม ใบสีเขียวเทา มีลายสีน้ำตาลเข้ม ตามเส้นใบ ขอบใบมีแถบสีเขียวเข้ม ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นท่อ ผล: ยาวรี เมื่อแก่แตกออก มี 1 – 2 เมล็ด ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลางถึงมาก ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เมื่อลำต้นยืดยาว ควรตัดแต่งกิ่งบ้างเพื่อให้แตกใบใหม่เป็นพุ่มแล้วนำกิ่งที่ได้ไปขยายพันธุ์

ปีกแมลงสาบแดง

Rainbow Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Pellionia pulchra N.E.Br. วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้เลื้อยอายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นทอดเลื้อย กิ่งก้านมีสีน้ำตาลแดงเรื่อ ใบ: เดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 1.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 8 เซนติเมตรปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ขอบใบหยักตื้นๆ พื้นใบสีเขียว ตามแนวเส้นใบมีสีเขียวเข้มเกือบดำ ดอก: เป็นช่อกระจุกออกจากซอกใบที่ปลายยอด กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นท่อ ผล: ยาวรี ผลเมื่อแก่แตกออก มี 1 – 2 เมล็ด ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกบนแผงสวนแนวตั้ง เพราะลำต้นที่ทอดเลื้อยช่วยสร้างเส้นสายที่อ่อนช้อย

เกล็ดปลาช่อน

Miniature Peperomia ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea depressa Lindl. วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้เลื้อยคลุมดินอายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นสีเขียวอ่อนทอดเลื้อย ใบ: ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกัน ใบรูปกลมแกมรูปไข่กลับ ขนาด 6 – 8 มิลลิเมตร ปลายใบมน โคนใบป้าน ขอบใบจักซี่ฟันเล็กๆ สีเขียวสดเป็นมัน ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก แต่ละช่อมีดอกสีขาวจำนวนมาก ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เมื่อปลูกนานๆ ลำต้นจะยืดยาว ควรตัดออกแล้วนำไปขยายพันธุ์ หากปลูกบนแผงสวนแนวตั้ง นิยมปลูกคลุมโคนพรรณไม้ขนาดใหญ่ เพื่อปกปิดผิวดินหรือรอยต่อระหว่างแผงให้ดูสวยงามขึ้น

ลายเบญจรงค์ใบแดง

Angel Wings/Norfolk ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea involucrate (Sims) C.H.Wright& Dewar ‘Norfolk’ วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง:15 – 20 เซนติเมตร ลำต้น:ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 4 เซนติเมตร ยอดอ่อนมีสีแดง ใบแก่สีเขียวเหลือบเงินสลับกับแถบสีเทาเงินตามแนวยาวของใบ ดอก:สีแดงเรื่อออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด:รำไร น้ำ:ปานกลาง ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนการเหยียบย่ำ หากปลูกในที่มีแสงแดดน้อยเกินไป ลำต้นจะยืดยาว

ลายเบญจรงค์ใบเขียว

Friendship Plant/Panamica ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea involucrata (Sims) C.H.Wright & Dewar ‘Panamiga’ วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง:10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น:ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบมีร่องตามแนวเส้นใบ 3 เส้นและมีรอยย่นของเส้นใบย่อยเส้นใบเป็นร่องชัดเจน สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวเทา มีขนน่มุ ทั่วใบ ดอก:ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอดขนาดเล็กสีเขียว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด:รำไร น้ำ:ปานกลาง ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนการเหยียบย่ำ หากปลูกในที่มีแสงน้อยเกินไป ลำต้นจะยืดยาวไม่สวยงาม