ลายเบญจรงค์ใบเขียว

ลายเบญจรงค์ใบเขียว
ลายเบญจรงค์ใบเขียว

Friendship Plant/Panamica
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea involucrata (Sims) C.H.Wright & Dewar ‘Panamiga’
วงศ์: Urticaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง:10 – 15 เซนติเมตร
ลำต้น:ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบมีร่องตามแนวเส้นใบ 3 เส้นและมีรอยย่นของเส้นใบย่อยเส้นใบเป็นร่องชัดเจน สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวเทา มีขนน่มุ ทั่วใบ
ดอก:ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอดขนาดเล็กสีเขียว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด:รำไร
น้ำ:ปานกลาง
ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนการเหยียบย่ำ หากปลูกในที่มีแสงน้อยเกินไป ลำต้นจะยืดยาวไม่สวยงาม