ลายเบญจรงค์ใบแดง

ลายเบญจรงค์ใบแดง
ลายเบญจรงค์ใบแดง

Angel Wings/Norfolk
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea involucrate (Sims) C.H.Wright& Dewar ‘Norfolk’
วงศ์: Urticaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง:15 – 20 เซนติเมตร
ลำต้น:ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 4 เซนติเมตร ยอดอ่อนมีสีแดง ใบแก่สีเขียวเหลือบเงินสลับกับแถบสีเทาเงินตามแนวยาวของใบ
ดอก:สีแดงเรื่อออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด:รำไร
น้ำ:ปานกลาง
ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนการเหยียบย่ำ หากปลูกในที่มีแสงแดดน้อยเกินไป ลำต้นจะยืดยาว