ลายเบญจรงค์ใบแดง

Angel Wings/Norfolk ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea involucrate (Sims) C.H.Wright& Dewar ‘Norfolk’ วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง:15 – 20 เซนติเมตร ลำต้น:ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 4 เซนติเมตร ยอดอ่อนมีสีแดง ใบแก่สีเขียวเหลือบเงินสลับกับแถบสีเทาเงินตามแนวยาวของใบ ดอก:สีแดงเรื่อออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด:รำไร น้ำ:ปานกลาง ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนการเหยียบย่ำ หากปลูกในที่มีแสงแดดน้อยเกินไป ลำต้นจะยืดยาว