ทิพเกสร

หญ้าฝอยเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia minutissima Vahl
วงศ์: Lentibulariaceae
ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุหนึ่งปี
ลำต้น: อยู่ใต้ดิน
ใบ: ใบเดี่ยวรูปแถบ สร้างถุงจับแมลงบริเวณใบ
ดอก: เป็นช่อตั้ง ช่อดอกแทงจากบริเวณโคนต้น สูง 5 – 20 เซนติเมตร ดอกสีม่วงอ่อนหรือชมพูอ่อน ไม่แตกแขนง ออกเรียงสลับ แต่ละช่อมี 4 -12 ดอก ออกดอกเดือนสิงหาคม – มกราคม
ผล: แบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก
ดิน: ดินร่วนปนทราย ชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: สามารถปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆ แต่ควรใส่น้ำหล่อไว้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลีย ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสานและพื้นที่ใกล้กับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นดอกไม้ป่า 1 ใน 5 ชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานชื่อไว้