รูโกซารูบร้า

Rugosa Rubra
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa rugosa ‘Rubra’
วงศ์: Rosaceae
ประเภท: กุหลาบสมัยเก่า
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มสูง กึ่งเลื้อย กิ่งโน้มลงคลุมดิน
ใบ: รูปไข่ถึงรูปรี ปลายมนหรือแหลม สีเขียวเข้ม ใบหนาและหยาบ
ดอก: ดอกตูมยาวเรียว ดอกบานรูปถ้วยขนาด 5-7 ซม. สีชมพูเข้มถึงชมพูม่วง มี 5 กลีบ สีจะจางลงเรื่อยๆ ดอกโรยเร็ว
ผล: กลม สีแดงส้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกประดับสวนหรือเป็นไม้กระถาง แข็งแรง ทนโรค ปลูกริมทะเลได้
กุหลาบรูโกซา (R. Rugosa) เป็นกุหลาบป่า ขึ้นในแถบเอเซียตะวันออก ชาวยุโรปจึงเรียกว่า Japanese Rose หรือ Turkestan Rose ต่อมาปรับปรุงพันธุ์ได้ลูกผสมกลุ่มใหม่ เรียก กุหลาบลูกผสมรูโกซา (Hybrid Rugosa)


กุหลาบสมัยเก่า (Old Garden Rose) หรือกุหลาบประดับสวนพันธุ์เก่าที่มีมาก่อนพ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) พันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยมานาน ได้แก่ กุหลาบมอญ กุหลาบเมือง และกุหลาบพระนาม “จุฬาลงกรณ์” ฯลฯ บางต้นไม่ทราบชื่อและที่มา แต่ส่วนใหญ่จะแข็งแรง ทนโรค แมลงและเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบบ้านเรา