หน้าวัวใบสเปกตาบายล์

หน้าวัวใบยาวยักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium spectabile Schott
วงศ์: Araceae
spactabile2ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นกลมใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้างกว่า 1 เมตร
ใบ: รูปขอบขนานแกมรูปใบหอกถึงรูปขอบขนาน กว้าง 23 – 35 เซนติเมตร ยาว 0.60 – 1.30 เมตร ปลายใบมนเป็นติ่งแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาห้อยยาวลงสู่พื้นดิน สีเขียวเหลือบเงิน เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาว 35-60 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่ กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมและบิดเป็นเกลียว สีเขียวมีริ้วสีม่วงแดงเรื่อ ปลีดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร สีเหลืองอมแดงเรื่อ ก้านช่อดอกยาว 20 – 25 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ดหรือตัดยอดปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: า แตกหน่อยาก