ฮาเวอร์เทียลิมิฟอเลีย

haworthia limifolia1
ม้าเวียนด่าง

 ม้าเวียน/Fairy Washboard
ชื่อวิทยาศาสตร์: Haworthia limifolia Marloth
วงศ์: Asphodelaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 12 เซนติเมตร
ใบ: คล้ายรูปสามเหลี่ยม ออกเวียนรอบต้น กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 3 – 4 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบห่องุ้มขึ้น แผ่นใบค่อนข้างแข็ง สีเขียวคล้ำและมีร่องตามแนวขวาง ผิวขรุขระ
ดอก:ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก สีม่วงแดง ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ:ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน
แสงแดด: ครึ่งวัน ชอบอากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ปลูกเลี้ยงง่าย นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดจัด ใบจะมีสีเขียวคล้ำอมแดง ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่สวยงาม เรียกว่า “ม้าเวียนด่าง”