ต้นวาสนา

วาสนา
วาสนา

ต้นวาสนา วาสนาอธิษฐาน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.
วงศ์: Dracaenaceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: 2 – 7 เมตร
ลำต้น: ลำต้นแก่สีน้ำตาลอ่อนเห็นข้อปล้องชัดเจน
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปแถบ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบโค้งลงสีเขียวเป็นมัน ก้านใบเป็นกาบหุ้มติดกับลำต้น
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ห้อยยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร กลีบดอกด้านนอกสีน้ำตาลเรื่อ ด้านในสีขาว ทยอยบานและส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืน ออกดอกในฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเย็น
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวันหรือครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ : เป็นพรรณไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานาน มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นหลายแบบและ มีชื่อแตกต่างกันไป เช่น สายสะพายจอมพล วาสนาเรือนนอก และวาสนาอธิษฐาน ซึ่งนับว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งสิ้น เป็นไม้เสี่ยงทาย เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดเลี้ยงแล้วเจริญงอกงามจนออกดอก ถือเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาดี