เฟินชายผ้าสีดา

Elkhorn Fern, Staghorn Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์: Platycerium spp.and hybrid
วงศ์: Polypodiaceae
ประเภท: เฟินอิงอาศัย
ลำต้น: มีรากยึดเกาะต้นกับสิ่งที่เกาะอาศัย ทุกส่วนปกคลุมด้วยขนรูปดาว
ใบ: มี 2 แบบ คือ ใบกาบ (base frond, shield frond หรือ sterile frond) ทำหน้าที่ห่อหุ้มระบบราก รักษาความชื้น และยึดเกาะที่อยู่อาศัย ส่วนใบอีกแบบคือ ใบชายผ้า หรือใบเขากวาง (fertile frond) เป็นใบที่ใช้สร้างอับสปอร์เมื่อต้นเติบโตเต็มที่ มีหลายชนิดหลายพันธุ์ บางชนิดสามารถแตกหน่อและตัดไปขยายพันธุ์ได้
ดิน/วัสดุปลูก: นิยมมใช้คือรากเฟินชายผ้าสีดาที่ตายแล้ว รากเฟินข้าหลวง กาบมะพร้าวสับ
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า อากาศถ่ายเทสะดวก
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ: อย่าใช้วัสดุปลูกหนาหรือใหญ่เกินไป เพราะอาจทำให้ต้นเน่าตายได้ ควรรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความชื้นในอากาศสูง อากาศถ่ายเทสะดวก