มะยม

มะยม
มะยม

Gooseberry Tree/Star Gooseberry
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus acidus (L.) Skeel
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร
ลำต้น: ลำต้นขรุขระ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 1.5–2 เซนติเมตร ยาว 2.5-4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ยอดอ่อนมีสีแดงเรื่อ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามกิ่งก้านและลำต้น ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก มีกลีบรวม 6 กลีบ สีเหลืองอ่อน ออกดอกช่วงฤดูฝนและติดผลในฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน
ผล ผลหยักเว้าเป็นพู 5 – 6 พู ภายในมีหนึ่งเมล็ด แข็ง เมื่อแก่มีสีเหลืองอ่อนและมีรสเปรี้ยว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งและทนน้ำท่วม
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นเล็กๆ แต่ใบร่วงง่าย ต้องหมั่นเก็บกวาดอยู่เสมอ  นิยมปลูกหน้าบ้านหรือทางทิศตะวันตก เพราะเชื่อว่าจะมีแต่คนนิยมชมชอบตามชื่อและช่วยป้องกันภูตผีปีศาจ