หน้าวัวใบกิลดิงกิอาย

หน้าวัวใบคอกระเช้า
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium guildingii Schott
วงศ์: Araceaeguildingii2
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวกอ ทรงพุ่มแผ่กว้างกว่า 60 เซนติเมตร
ใบ: รูปสามเหลี่ยมกว้าง 20 – 30 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบบางย่นตามแนวเส้นใบ สีเขียวเหลือบเงิน ก้านใบกลม ยาว 25 – 30 เซนติเมตร
ดอก: ช่อดอกมักไม่ปรากฏ จึงไม่ค่อยติดเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : แยกหน่อหรือตัดยอดปักชำ
การ.ช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางประดับภายในอาคาร หรือจัดสวนสไตล์เมืองร้อน