สปริงแบงก์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus scopulorum Sarg.’Springbank’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ลำต้น: ทรงต้นรูปกรวย ต้นที่อายุน้อยจะเป็นพุ่มกว้าง กิ่งก้านตั้งขึ้น
ใบ: คล้ายเกล็ด สีเขียวเทา ออกเป็นช่อแบนๆ รอบกิ่ง ใบจะมีสีฟ้ามากขึ้นเมื่ออายุมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้จัดสวนได้