โฮย่า

Porcelain Flower, Wax Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hoya spp.
วงศ์: Asclepiadaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยอายุหลายปี
ลำต้น: เลื้อยพัน รากออกตามลำต้น
ใบ: เดี่ยว เรียงตรงข้าม มีรูปร่างหลายแบบ ทั้งรูปกลม รูปหัวใจ รูปไข่ รูปขอบขนาน บางชนิดแผ่นใบหนาอวบน้ำหรือมีขนปกคลุม ขนาด 0.2 – 20 เซนติเมตร
ดอก: เป็นช่อซี่ร่มออกที่ซอกใบห้อยลง ก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมี 10 – 30 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบหนาคล้ายขี้ผึ้ง ผิวเกลี้ยงเป็นมันหรือมีขน กลางดอกมีมงกุฎ 5 แฉก มีทั้งชนิดดอกบานกลางวัน และดอกบานกลางคืน
ผล: ฝักคู่ กลม เรียวยาว เมื่อแก่จะแตก มีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดมีพู่ขน
ดิน/วัสดุปลูก: โปร่ง ระบายน้ำและอากาศได้ดี ไม่ผุพังเร็ว เช่น กาบมะพร้าวสับ
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง โดยตัดให้มีข้อใบติดอยู่ 2 – 3 ข้อ
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมทำเป็นไม้กระถางแขวน