มหากาฬน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Scutellaria discolor Wall. ex Benth
scutellaria002วงศ์: Lamiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 15-90 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มเตี้ย
ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่ ยาว 2-5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน ขอบใบหยักตื้น เนื้อใบนูนเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีม่วงแดงเรื่อ
ดอก: ช่อดอกยาวเรียว ตั้งตรงขึ้น กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วยแบน คล้ายปากเป็ด กลีบดอกสีม่วงถึงม่วงอ่อน โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก ส่วนโคนงอโค้งและตั้งขึ้น ปลายแยกเป็น 2 ปาก ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว
ผล: รูปขอบขนานแคบ ยาว 1 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามป่าหญ้า ริมทางเดินในป่า บริเวณที่ชุมชื้นในป่า ใกล้ลำธาร พบในภาคเหนือบางส่วนและภาคอิสาน เป็นดอกไม้ป่าที่หาดูยากชนิดหนึ่ง