ฝาดขาว

ฝาดดอกขาว/Buterfly-poll, The Black Mangrove
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera racemosa Willd.
วงศ์: Combretaceae
butterfly poll2ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: 5 – 10 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม โปร่ง
ลำต้น:มีรากหายใจออกตามโคนต้น เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อน
ใบ: เดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 1 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 9 เซนติเมตร ปลายใบมนหยักเว้าตื้น โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอก ดอกสีขาว โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – เมษายน
ผล: ผลรูปรี ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ผิวผลเกลี้ยง มีเนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดแข็ง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินเหนียวที่มีน้ำขังแฉะ ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง-มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน ทำฟืน ทำถ่าน เปลือกนำมาทุบแช่น้ำให้สีฝาด ใช้ย้อมผ้า ย้อมจีวรพระสงฆ์