เดหลีใบมัน

เดหลีใบมัน
เดหลีใบมัน

เจ็ดทิวา/ เดหลีดอกขาว/เดหลีใบเล็ก/ หน้าวัวไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathiphyllum spp.
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 40 – 50 เซนติเมตร
ลำต้น: เหง้าใต้ดิน เจริญเป็นกอ ทุกส่วนมีน้ำยางใส
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ยาว 25 – 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมันและมีร่องตามแนวเส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว
ดอก: เป็นช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง มีจานรองดอกสีขาวรูปไข่ โค้งงอเล็กน้อย กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 18 – 21 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมด้านหลังอาจมีสีเขียวปนบ้าง ปลีดอกยาว 5 – 6 เซนติเมตร ดอกย่อยเล็ก กลีบดอก 6 กลีบโคนกลีบเชื่อมติดกัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง ชอบความชื้นในอากาศสูง
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: หากได้รับแสงแดดจัดใบจะไหม้ ปัจจุบันมีพันธุ์แคระที่ปลูกเป็นไม้กระถางได้ดี