ดาวเรืองฝรั่งเศส

French Marigold
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes patula L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกล้มลุก
ลำต้น: พุ่มสูง 25-60 เซนติเมตร
ใบ: ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนกและจักฟันเลื่อย
ดอก: ดอกดาวเรือง ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 3-5 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกมักมีสีสด เช่น สีเหลือง ส้ม ส้มอมแดง และสองสีในดอกเดียวกัน กลีบดอกวงในสีเหลือง

ดอกดาวเรือง        ดอกดาวเรือง
‘Durango Red’                                                                               ‘Little Hero Fire’

อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลง มีรายงานว่าในรากดาวเรืองฝรั่งเศสบางพันธุ์มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตและการวางไข่ของไส้เดือนฝอย ควรปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หรือปลูกรอบแปลงมะเขือเทศ ช่วยไล่แมลงหวี่ขาวได้ผลพบสมควร ดาวเรืองชนิดนี้เหมาะที่จะปลูกในฤดูหนาว ถ้าปลูกในฤดูร้อนต้นจะสูงเก้งก้างและออกดอกน้อย


ดาวเรืองป่า

ดาวเรืองซิกเน็ต