เนียมนกเค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hedyotis gracilipes Craib.
gracilipe002วงศ์: Rubiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช
ความสูง: 10-30 เซนติเมตร
ลำต้น: เรียวเล็ก ตั้งตรง ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน
ใบ: รูปแถบถึงรูปรีแคบ ยาวประมาณ 0.2-0.5×1-2 เซนติเมตร มีขนเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีจางกว่า ขอบใบมักห่อลงด้านล่าง
ดอก: เดี่ยวหรือเป็นช่อ ออกตามซอกใบ 2-4 ดอก ก้านดอกยาว กลีบเลี้ยงเป็นถ้วยเล็กๆ สีเขียวอ่อนปนแดงเรื่อ ปลายแยก 4 แฉก ดอกรูปกรวยกว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน ชมพูหรือขาว ปลายเป็น 4 แฉกแหลม เกสรเพศผู้ 4 อัน ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว
ผล: ค่อนข้างกลม แห้งและแตก เมล็ดขนาดเล็กมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ร่ม
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามที่ค่อนข้างชื้นหรือมีร่มเงา ทุ่งหญ้าบนภูเขาทางภาคเหนือและอิสาน