พยับหมอก

พยับหมอก
พยับหมอก

เจตมูลเพลิงฝรั่ง/Cape leadwort/Cape Plumbago/Leadwort/Sky flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumbago auriculata Lam.
วงศ์: PLUMBAGINACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: 0.5-1.5 ม.
ทรงพุ่ม: แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มโปร่ง
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางสีเขียวสด ผิวใบด้านล่างมีขนสากระคายมือ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะเชิงลด กระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีขนต่อม โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานสีฟ้าอมม่วงอ่อน กลีบดอกบอบบาง ออกดอกตลอดปี แต่ออกดกในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค.
ผล: ผลรูปขอบขนานแห้งแล้วแตกได้เป็น 5 ร่อง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: ควรตัดแต่งหลังหมดดอก เพราะดอกแห้งคาต้น มักใบไหม้ ยอดเน่า และเกิดราดำในฤดูฝน จึงควรพ่นยากันรา
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นฉากหลังของสวนหย่อม (สวนสน) ไม้ริมทะเล ตำแหน่งที่ปลูกไม่ควรจำกัดความสูง เพราะถ้าตัดแต่งบ่อยๆ จะไม่มีดอก