ฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสจุฬาภรณ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
Princess Chulabhorn2ใบ: รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ออกเรียงสลับสองข้าง ปลายใบแหลมหรือมน แผ่นใบอวบน้ำ สีเขียวเข้ม
ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบใกลป้ ลายยอด แต่ละช่อมี 10 – 20 ดอก ดอกกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 -9 เซนติเมตร สีขาวอมชมพู กลางดอกมีสีชมพูเรื่อ กลีบปากสีเหลืองปลายเว้าเป็นสองแฉกคล้ายตัว W ในภาษาอังกฤษ มีแต้มสีน้ำตาลแดง ออกดอกตลอดปี
วัสดุปลูก: ชนิดที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกตะเกียงและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ลูกผสมระหว่าง PhalaenopsisRose Miva และ P.Kandy Queen ที่สวนพฤกษศาสตร์เปราเดนิยา (Royal Botanical Garden Peradeniya) ได้ผสมพันธุ์ขึ้น ต่อมารัฐบาลประเทศศรีลังกาได้ขอพระราชทานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์นี้และถวายในโอกาสเสด็จเยือนสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2542