ไทรย้อยใบแหลม

จาเรย/ไทรย้อย/ไทร/ไทรกระเบื้อง/Benjamin’s Fig/Golden Fig/Weeping Fig
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Ficus benjamina L.
วงศ์:
Moraceae
ประเภท: ไม้ต้น 
ลำต้น
: สูง 5-10 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว มีทรงพุ่มแผ่กว้าง 
ใบ
: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาเป็นมัน   
ดอก:
ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศ ขนาดเล็ก
ผล: ผลกลม เมื่อแก่เป็นสีแดงเข้ม 
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วม
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประธานในสวน ริมทางเดิน ในสวนสาธารณะ หรือปลูกลงกระถางก็ได้ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี แต่ถ้าปลูกในที่แห้งแล้ง ใบจะร่วงมาก ต้นที่ได้จากการปักชำกิ่งหรือเสียบยอดจะแตกพุ่มใหม่ได้แน่น ไทรย้อยใบแหลมมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับมลพิษในอากาศ โดยเฉพาะสารพิษประเภทฟอร์มาลดีไฮด์
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและมาเลเซีย