ไทรสามเหลี่ยมด่าง

สาลิกาด่าง/ไทรด่างรูปหัวใจ/เศรษฐีโพธิ์เงิน/Mistletoe Fig/Mistletoe Rubber Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus deltoidea (Variegated) วงศ์:  Moraceae ประเภท: ไม้ต้นกึ่งผลัดใบ ความสูง: สูงไม่เกิน 7 เมตร ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น ใบสีเขียว ขอบใบด่างขาว ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ สีขาวนวล ผล: ทรงกลม ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่เป็นสีแดง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทุกประเภท น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ :  ปลูกประดับสวน […]

มะเดื่อฝรั่ง

มะเดื่อฝรั่ง / Common Fig/Edible Fig/Higo ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus carica L. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้ผลเขตกึ่งร้อน ลำต้น: สูงได้ถึง 6 เมตร ลำต้นเป็นปุ่มแตกกิ่งก้านออก มีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบ: ใบเดี่ยว ขอบใบหยักลึก 3-5 หยัก ใบหนาและแข็ง ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ดอก: ดอกออกตามข้อบริเวณซอกใบ ผล: ผลมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ มีทั้งรูปทรงกลม ทรงระฆัง หรือผลกลวง ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก สีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะแบนและแข็ง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุเพียงพอ ไม่ชอบดินแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ไม่ชอบน้ำขังแฉะ การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งแก่ ตอนกิ่ง เสียบยอด ติดตา เพาะเมล็ด […]

ไทรย้อยใบแหลม

จาเรย/ไทรย้อย/ไทร/ไทรกระเบื้อง/Benjamin’s Fig/Golden Fig/Weeping Fig ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus benjamina L. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น  ลำต้น: สูง 5-10 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว มีทรงพุ่มแผ่กว้าง  ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาเป็นมัน    ดอก: ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศ ขนาดเล็ก ผล: ผลกลม เมื่อแก่เป็นสีแดงเข้ม  อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วม การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประธานในสวน ริมทางเดิน ในสวนสาธารณะ หรือปลูกลงกระถางก็ได้ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี แต่ถ้าปลูกในที่แห้งแล้ง ใบจะร่วงมาก ต้นที่ได้จากการปักชำกิ่งหรือเสียบยอดจะแตกพุ่มใหม่ได้แน่น ไทรย้อยใบแหลมมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับมลพิษในอากาศ โดยเฉพาะสารพิษประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ […]

ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี / Fig  ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus sp.   วงศ์: Moraceae ประเภท: เป็นทั้งไม้ต้นและไม้พุ่ม อายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวขุ่น เมื่ออายุมากมีรากอากาศห้อยย้อยลงมายังผิวดิน ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่ง รูปรีถึงรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ดอก: ดอกเป็นช่อกระจุกบนฐานรองดอกเดียวกัน ออกตามซอกใบ มีดอกเล็กๆ จำนวนมาก ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้จำนวนมากกว่าดอกเพศเมีย ดอกเพศเมียมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ผล: ผลเป็นส่วนของฐานรองดอกที่ขยายขนาด ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวันถึงครึ่งวัน น้ำ: น้อย-ปานกลาง ทนน้ำท่วมหรือชื้นแฉะได้ดี การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือไม้กระถาง ถ้าปลูกลงดินต้นจะเติบโตได้ดีและมีขนาดใหญ่ กรณีที่มีพื้นที่น้อยควรหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มอยู่เสมอ แข็งแรงทนทาน เจริญเติบโตได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปลูกเลี้ยงง่าย เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย

ไทรยอดทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus microcarpa L.f. ‘Golden Leave’ วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้พุ่ม ความสูง: ได้ถึง 25 เมตร ลำต้น: ตั้งตรง เรือนยอดแผ่กว้าง มีรากอากาศห้อยระย้า พุ่มกว้าง 3-5 เมตร ใบ: เดี่ยว รูปรี ใบหนาเป็นมัน ใบอ่อนสีเหลืองทองตัดกับใบแก่สีเขียวเข้ม อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วน น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 30-50 เซนติเมตร หรือ 12 ต้น/ตารางเมตร ต้องตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินไป เพราะโดยธรรมชาติไทรยอดทองเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ กลายพันธุ์จากไทรย้อยใบทู่ (F.microcarpa)

สาเก

Bread fruit Tree/Bread Nut Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ความสูง: 15 – 20 เมตร ทรงพุ่ม: กลม แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ขนาด 30 – 60 เซนติเมตร ขอบใบเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ แผ่นใบใหญ่และหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง ช่อดอกเพศผู้ห้อยลง รูปร่างคล้ายกระบองยาว 30 เซนติเมตร ช่อดอกเพศเมียทรงกลม ออกดอกตลอดปี ผล: ผลค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 – 20 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลือง ภายในมีเนื้อนุ่ม […]

ยางอินเดีย/ยางอินเดียด่าง

ยางลบ/ลุง/Decora tree/Indian Rubber Fig/Rubber Bush/Rubber Fig/ Rubber Plant/Rubber Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus elastica Roxb. ex Hornem. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 4 – 7.5 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาแข็ง ยอดอ่อนมีกาบหุ้มเป็นปลีสีแดงสด ดอก: ดอกแยกเพศออกเป็นคู่ ดอกขนาดเล็ก ผล: ผลทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาว 0.9 […]

มะเดื่ออุทุมพร

 กูแซ/เดื่อเกลี้ยง/เดื่อน้ำ/มะเดื่อ/มะเดื่อชุมพร/Cluster Fig Tree/Goolar Fig ชื่อวิทยาศาสตร์: L. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ทรงพุ่ม: กลม แผ่กว้าง พุ่มใบแน่นทึบ ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ผิวเรียบเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนประปราย ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 2.5 – 6.5 เซนติเมตร ยาว 9 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ใบอ่อนมีขนประปราย ดอก: ดอกเป็นช่อแบบมะเดื่อออกตามลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร ดอกย่อยกระจุกอยู่บนฐานรองดอกเดียวกัน ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ก้านช่อดอก ยาว 2 – 7 […]

หม่อน

Mulberry Tree, White Mulberry ชื่อวิทยาศาสตร์: Morus alba L. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น อายุหลายปี ทรงพุ่ม: แผ่เป็นรัศมี ลำต้น: ทุกส่วนเมื่อหักมีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบ: เดี่ยว รูปไข่ ออกเวียนสลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ใบหยักเว้าเป็นแฉกลึก ตามแนวเส้นใบ มี 3 – 5 แฉก ขอบใบหยักฟันเลื่อยไม่สม่ำเสมอ ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ผล: เป็นผลรวม มีผลเล็ก ๆ อัดกันแน่นเป็นช่อ เมื่อสุกสีแดงคล้ำถึงดำ ฉ่ำน้ำ รสเปรี้ยวอมหวาน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน โรคและแมลงศัตรู: เพลี้ยแป้ง ขยายพันธุ์: ปักชำ […]

ขนุนไพศาลทักษิณ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ความสูง: 4 – 6 เมตร ลำต้น: เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกดอกเดือนเมษายน ผล: ผลรวมทรงกลม มีหนามสั้น สีเขียวอมเหลือง มีลักษณะเด่นคือ ซังน้อย เนื้อหนา เปลือกบาง และยางน้อย ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเสียบยอด การใช้ประโยชนฺและอื่นๆ: ผลอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือประกอบอาหาร ผลสุกเนื้อในสีเหลือง รสหวาน ♦ ทรงต้นให้ร่มเงาได้ดี ♦ […]

สาลิกาลิ้นทอง

ไทรใบโพธิ์หัวกลับ/ไทรสามเหลี่ยม/สาลิกาใบใหญ่/Mistletoe Fig/Mistletoe Rubber Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus deltoidea Jack วงศ์:  Moraceae ประเภท: ไม้ต้นกึ่งผลัดใบ ความสูง: สูงไม่เกิน 7 เมตร ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนังด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น ก้านใบมีสีแดงเรื่อ ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ สีขาวนวล ผล: ทรงกลม ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่เป็นสีแดง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทุกประเภท น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ :  ปลูกประดับสวน หากใครปลูกไว้จะช่วยให้มีเสน่ห์ด้านวาจา และทำมาค้าขึ้น […]

ขนุน

ขะนู/นากอ/โนน/บักมี่/มะหนุน/Jackfruit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: 8 – 15 เมตร ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ ทรงพุ่มแน่นทึบ ลำต้น: เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปกลมแกมรูปรี กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ผล: ผลรวมทรงกลมหรือรี สีเขียวอมเหลืองขนาดใหญ่ มีหนามสั้นๆ เป็นตุ่มขรุขระ ส่วนที่นำมารับประทานคือส่วนหนึ่งของวงกลีบรวม เมื่อสุกมีกลิ่นแรง รสหวาน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม […]

ตีนตุ๊กแก

มะเดื่อเถา/ลิ้นเสือ/Climbing fig/Creeping fig/Creeping rubber plant/Tropical Ivy ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus pumila L. วงศ์:  MORACEAE ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก ความสูง: ยอดเลื้อยได้ไกล 2-5 ม. ใบ: ใบรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังสีเขียวเข้ม ผิวสาก ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 8-20 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี ผล: ผลสดมีเนื้อรูปทรงกลมหรือรูปไข่ เมื่อแก่สีม่วงดำ ดิน: ดินร่วนซุยหรือดินปนทราย น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งาน: ปลูกเป็นไม้เลื้อยเกาะผนังหรือประดับตามแนวรั้ว