ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก
ตีนตุ๊กแก

มะเดื่อเถา/ลิ้นเสือ/Climbing fig/Creeping fig/Creeping rubber plant/Tropical Ivy

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus pumila L.
วงศ์:  MORACEAE
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ความสูง: ยอดเลื้อยได้ไกล 2-5 ม.
ใบ: ใบรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังสีเขียวเข้ม ผิวสาก
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 8-20 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลสดมีเนื้อรูปทรงกลมหรือรูปไข่ เมื่อแก่สีม่วงดำ
ดิน: ดินร่วนซุยหรือดินปนทราย
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งาน: ปลูกเป็นไม้เลื้อยเกาะผนังหรือประดับตามแนวรั้ว