ขนุน

ขนุน
ขนุน

ขะนู/นากอ/โนน/บักมี่/มะหนุน/Jackfruit
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.
วงศ์: Moraceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: 8 – 15 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ ทรงพุ่มแน่นทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปกลมแกมรูปรี กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม
โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น
ผล: ผลรวมทรงกลมหรือรี สีเขียวอมเหลืองขนาดใหญ่ มีหนามสั้นๆ เป็นตุ่มขรุขระ ส่วนที่นำมารับประทานคือส่วนหนึ่งของวงกลีบรวม เมื่อสุกมีกลิ่นแรง รสหวาน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและเสียบยอด
การใช้งานและอื่นๆ : คนไทยโบราณนิยมปลูกไว้หลังบ้าน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา