ว่านไก่แดง

กาฝากก่อตาหมู/ไก่แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aeschynanthus andersonii C.B.Clarke
วงศ์: GESNERIACEAE
ประเภท: พืชอิงอาศัยตามไม้ใหญ่
ลำต้น: กิ่งทอดยาว
ใบ
: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรีและรูปแถบ โคนใบมน ปลายใบแหลม อวบน้ำ ขอบใบสีแดงเรื่อและมีขนเล็กๆ ปกคลุม
ดอก: ช่อดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มี 1-15 ดอก กลีบเลี้ยงมี 4 แฉก ดอกสีส้มอมแดง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก
ผล
: ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก เมื่อแก่แตกบิดเป็นเกลียว เมล็ดรูปรี มีขนพู่ที่ปลาย
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: วัสดุปลูกที่โปร่ง เช่น กาบมะพร้าวหรือรากเฟินชายผ้าสีดา
แสงแดด:
แสงแดดรำไร ต้องการความชื้นในอากาศสูง
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ประดับ เชื่อว่าเป็นว่านทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ด้านสมุนไพร ใช้ใบตำพอกบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อยให้ผลดียิ่ง