ปาล์มยะวา

ปาล์มชวา, Anahaw Palm, Footstool Palm, Round-leaf Fan Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.30 – 1 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกไม่ถึงครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 1.50 เมตร มีหนามแข็งที่ขอบก้าน
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างก้านใบ ยาว 2 เมตร
ผล:กลม ขนาด 2 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีส้ม
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับในอาคาร เมื่อต้นสูงกว่า 1 เมตรจึงปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ชื่อชนิด “rotundifolia” มาจากภาษาละติน หมายถึงรูปวงกลม ซึ่งอธิบายลักษณะของใบ