ออมเพชร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syngonium wendlandii Schott
วงศ์: Araceae
ประเภท:  ไม้เลื้อยคลุมดิน
ลำต้น: ลำต้นและก้านใบสีเขียว
ใบ: ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือรูปใบหอก กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า แผ่นใบสีเขียวเข้มเหมือนกำมะหยี่ มีแถบสีขาวพาดตามแนวเส้นกลางใบ และอาจกระจายไปตามเส้นใบย่อยอีกเล็กน้อย
ดอก: เป็นช่อเชิงลด มีกาบแทงจากบริเวณกาบใบ ปลีดอกเรียวเป็นแท่ง เมื่อบานและติดผลจึงห้อยลง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกชนิด
น้ำ: ปานกลาง สามารถปลูกในน้ำ
แสงแดด: รำไรหรือครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ:  ปลูกคลุมดินในบริเวณที่ร่มรำไร หรือปลูกในภาชนะ เช่น แจกันใช้ประดับบ้านหรือห้องทำงานได้ เป็นไม้ใบที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีเงินเหลือเก็บตลอดเวลา