รสสุคนธ์ดอกขาว

กะปด/มะตาดเครือ/ย่านปด/อรคนธ์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tetracera loureirii (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib
วงศ์: Dilleniaceae rossukonkhow2
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี ไม่ผลัดใบ
ลำต้น: ยอดเลื้อยพาดได้ไกล 5-8 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเข้ม
ใบ: เดี่ยว ออกสลับ รูปรีถึงรูปขอบขนาน ขนาด 3-5 x 6-10 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบใบจักซี่ฟัน โคนใบมนหรือสอบ แผ่นใบหนาแข็งสีเขียวเข้ม ผิวสาก เส้นใบย่อยเป็นร่องลึก
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยมีจำนวนมาก กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกสีขาว หลุดร่วงง่าย มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูเกสรสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมตลอดวัน ออกดอกเดือนเมษายนถึงสิงหาคม
ผล: รูปไข่แบน ปลายมีติ่งแหลม ขนาด 0.8 x 1.2 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออกเห็นเมล็ดสีดำ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งและทนดินเค็มได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้เลื้อยกระถางประดับรั้วหรือเลื้อยขึ้นซุ้ม ปลูกเลี้ยงง่าย