กำมะหยี่ม่วง

กำมะหยี่ม่วง
กำมะหยี่ม่วง

Purple Passion Vine/Purple Velvet Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gynura aurantiaca (Blume) DC. ‘Purple Passion’
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี
ความสูง: 15 – 25 เซนติเมตร
ทรงพุ่ม: 15 – 25 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อย กิ่งก้านและใบมีขนสั้นสีม่วงแดงปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบตัดตรงหรือรูปหัวใจ ขอบใบจักซี่ฟันห่าง ๆ เส้นใบสีม่วง
ดอก: ช่อดอกรวมบบช่อเชิงหลั่น ดอกย่อยออกเป็นช่อกระจุก สีเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง ไม่ชอบชื้นแฉะ
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกคลุมดิน